พันเอก นฤดล  สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑) เป็นประธานในพิธีปิด
การสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การพัฒนาการตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหารให้มีประสิทธิภาพ
ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800