พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๕
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๓ กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800