พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา สปช.ทบ. ครอบรอบปีที่ ๖๒
ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800