กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัด กรมจเรทหารบก
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย คือ สิบเอก ดนัย  คร่ำกระโทก เป็น จ่าสิบตรี และสิบโทหญิง วิไลพรรณ  ทศวิเทศกิจ
เป็น สิบเอกหญิง โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก
ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๓๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800