พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมจเรทหารบก ประจำปี ๒๕๖๕
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800