พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๔๕ รูป)
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ปราการ  ปทะวานิช ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800