พล.ต. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราชการของ จบ.
ประจำปี ๒๕๖๔เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕
อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พ.ย. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800