พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องรับรอง ๓๒๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800