พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) นำกำลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟสามเสน เขตพญาไท ก.ท. เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ต.ค. ๖๒ โดยมี พล.ท. ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800