กรมจเรทหารบก เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พันเอก อิทธิศักดิ์  มีลาภ
อดีตผู้อำนวยการกองสืบสวนสอบสวน กรมจเรทหารบก
ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โดยมี พันเอก นฤดล  สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑)
เป็นประธานในพิธี และกำลังพลกรมจเรทหารบก ร่วมพิธี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800