กรมจเรทหารบก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองใต้ ร่วมซื้อลองกอง ณ ททบ.
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800