กรมจเรทหารบก จัดคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชนกองทัพบก ทำการตรวจกองทุนชุมชน
หน่วยกองทัพภาคที่ ๔ ชุมชนที่ ๑, กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕
และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800