พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) และคณะ ร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ ๑๔๔
ณ บก.กช. ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800