พล.ต. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. ตรวจเยี่ยมชุดตรวจแนะนำการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔
ณ ร.๑๗ พัน.๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ล.ป. เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ต.ค. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800