พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพลทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
ของกำลังพลสังกัด จบ. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800