กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน
ที่ได้รับเลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย คือ จ่าสิบเอก วิทยา เกลี้ยงพร้อม เป็น ว่าที่ร้อยตรี
และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน ๑ นาย คือ สิบเอก ดำรงศักดิ์ เพชรคุ้ม เป็น จ่าสิบตรี
โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800