พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป
ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗๓๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800