พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการเตรียมการรับตรวจกิจการทั่วไป
ของนายสิบนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๑๐ ณ กองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800