พล.ต. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. และคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป
พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา และ ชุดตรวจเรือนจำทหาร ประจำปี ๒๕๖๔
ณ รพ.ค่ายอดิศร และ มทบ.๑๘ ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.เมื่อวันพุธที่ ๒ ธ.ค. ๖๓
โดยมี พล.ต. ชัชพีร์วิทย์  เรนวาลี รอง หน.คณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป เป็นหัวหน้าคณะ

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800