พล.ต. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจแนะนำการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔
ณ ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พ.ย. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800