พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างคณะครูอาจารย์กับ นสน. หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๙ ณ สนามกีฬา สส. เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800