กรมจเรทหารบก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับข้าราชการทหาร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
จำนวน ๔ นาย คือ พันเอก เกษม  ปิ่นแก้ว, พันเอก พศิน  ทองเต็ม, พันเอก วิทวัชร  วีระแกล้ว และพันเอก สุยุทธ์  วัฒนลิขิต
โดยมี พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ชั้น ๕ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก(มัฆวานรังสรรค์) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800