กรมจเรทหารบก ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ได้นำกำลังพลกรมจเรทหารบก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังกล่าว
ณ สนามกีฬา กรมสารวัตรทหารบก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800