พ.อ. นุกูล  นรฉันท์ รอง จก.จบ.(๒) ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ดอนเมือง) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ม.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ชัยชนะ  นาคเกิด รอง ผบ.ทสส. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800