กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๑) ตรวจหน่วยกองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตรวจหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๖ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๖ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ และกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

  

  

  

กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

  

  

  

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๖ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

  

  

  

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๖ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

  

  

  

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800