พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๖
ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800