พ.อ. ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจการจัดหาหน่วยกรมฝ่ายยุทธบริการ
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กส.ทบ. (ค่ายทองฑีฆายุ) อ.เมือง จว.น.ฐ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800