กรมจเรทหารบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดกระโจมทอง โดย พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก
นำกำลังพลจิตอาสา กรมจเรทหารบก และกองพันทหารม้าที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ จำนวน ๖๔ นาย
เข้าร่วมขุดลอกคูระบายน้ำ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณวัด พร้อมทั้งถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม
หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แด่พระสงฆ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ณ วัดกระโจมทองถนนบางกรวย-ไทยน้อย ซอย ๑๗ ก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๔๕ - ๑๕๓๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800