พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๑
ณ ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อ.เมือง จว.ล.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800