พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร บก.ขกท. แห่งใหม่
ณ พื้นที่ ยศ.ทบ. ฝั่งถนนพระราม ๕ เขตดุสิต ก.ท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800