พันเอก นฤดล สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑)/ประธานคณะกรรมการ​ตรวจสอบ​การดำเนินงานของ​กองการออม​ทรัพย์
กรมสวัสดิการทหารบก เข้าตรวจสอบ​และ​ติดตามการดำเนินงาน
พร้อม​ให้ข้อเสนอแนะ​แก่เจ้าหน้าที่​กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
ณ กรมสวัสดิการทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800