กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตร
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๒ นาย คือ
นายณัฐพันธ์  กำจร เป็นสิบตรี และนางสาวพัสวีพิชญ์  คำพงษ์ เป็นสิบตรีหญิง
โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔
อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๐๐

  

  

  

  

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800