กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๒)
ตรวจหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๔ และมณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ห้วงวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

  

  

มณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800