กรมจเรทหารบก จัดชุดตรวจกิจการทั่วไป (ชุดที่ ๑) ตรวจหน่วย
กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๖ และกรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ห้วงวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตรวจหน่วยกองพันทหารม้าที่ ๒๑ กองพลทหารราบที่ ๖ และกองพลทหารราบที่ ๖
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ห้วงวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

  

  

กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

  

  

  

กองพันทหารม้าที่ ๒๑ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

  

  

กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800