พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๘
ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800