พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ร่วมงานวันสถาปนา สก.ทบ. ครอบรอบปีที่ ๗๑
ณ อาคาร สก.ทบ. แห่งใหม่ เขตดุสิต ก.ท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒
โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800