พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร (ยามปกติ)
ของหน่วยที่มีที่ตั้งใน บก.ทบ. ประจำเดือน ก.ย. ๖๒ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800