พันเอก สุยุทธ์  วัฒนลิขิต ผู้อำนวยการกองแผน กรมจเรทหารบก เป็นผู้แทน เจ้ากรมจเรทหารบก
ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อกองกำลังผาเมือง
ณ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800