พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. พร้อมด้วยคุณ จีราภรณ์  นิลพัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กรมจเรทหารบก นำข้าราชการ จบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ต.ค. ๖๒
โดยมี พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800