กรมกิจการพลเรือนทหารบก กำหนดจัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ ๓๙ โดยจัดพิธีสงฆ์
เพื่ออุทิศกุศลแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของหน่วยที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800