พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทภ.๑ ครบรอบ ๑๑๐ ปี ณ บก.ทภ.๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓
โดยมี พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800