พันเอก นฤดล  สุขมา รองเจ้ากรมจเรทหารบก (๑)  เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายอำนวย  คร่ำกระโทก
บิดาของ สิบเอก ดนัย  คร่ำกระโทก ณ วัดพลับพลา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800