พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพล จบ. ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800