กรมจเรทหารบก จัดพิธีมอบแหนบพระมหาวชิราวุธ ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายจเรกองทัพ รุ่นที่ ๓๐ ที่สำเร็จการศึกษาฯ จำนวน ๓๗ นาย โดยมี พลตรี ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800