พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการตรวจของ นทน. หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ๒๙
ณ พล.ปตอ. เขตดุสิต ก.ท. เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800