กรมจเรทหารบก ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์
แทนเครื่องหมายเหล่าให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมจเรทหารบก ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
และปรับเงินเดือนอัตรา พันเอก (พิเศษ) จำนวน ๒ นาย คือ พันเอก ประเสริฐ กองแก้ว
และพันเอก สมพบ สีสมุทร โดยมี พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็นประธานในพิธี
ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800