พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทภ.๑ ครบรอบ ๑๐๙ ปี
ณ บก.ทภ.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800