คุณ สมลักษณ์ นรฉันท์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ.(๒) พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน จบ.
และข้าราชการหญิง จบ. ร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง ขุนบันลือ ในกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่มอบความสุขให้กับสมาชิกแม่บ้านทหารบกในห้วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ โรงภาพยนตร์สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800