กรมจเรทหารบก จัดคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชนกองทัพบก
ทำการตรวจกองทุนชุมชน กรมดุริยางค์ทหารบก ชุมชนที่ ๑ และชุมชนที่ ๒
ณ กรมดุริยางค์ทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800