พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ.  และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ศร. ครบรอบปีที่ ๑๑๓
ณ บก.ศร. ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ โดยมี พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800